Koło Naukowe

Spotkanie Koła

Pierwsze spotkanie Koła w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się 19 października 2016 o godz.14 w sali 51 na terenie Kliniki (2C).

Koło Naukowe przy Klinice Pneumonologii i Alergologii powstało w roku 1983 z inicjatywy ówczesnego studenta IV-ego roku, a obecnie Kierownika Kliniki, p. prof. Marka Kulusa. Pierwszym opiekunem Koła był p. prof. Tadeusz Zalewski.

W ramach działalności Koła organizowany jest corocznie obóz naukowy w Nowej Dębie, którego pomysłodawcą i opiekunem jest p.prof. Andrzej Radzikowski.

Obecnie opiekunem Koła jest doc. Wojciech Feleszko i lek. Marcin Sanocki. Spotkania Koła, na których omawiane są zarówno podstawy pediatrii, jak i najnowsze doniesienia naukowe z tej dziedziny, odbywają się co 2 tygodnie.

NAGRODY NA KONGRESIE MŁODYCH MEDYKÓW

W dniach 15-18 maja 2014 odbył się w Warszawie X Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków (10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists), na którym studenci naszego Koła odnieśli sukcesy.

Praca pt.: "Analysis of the prevalence of allergens listed in European Baseline Series in products composition used in atopic dermatitis available in Polish online drugstores" autorstwa Agnieszki Myśliwiec i Katarzyny Osinki zdobyła pierwszą nagrodę.

Praca pt.: "Assessment of the quality of life in pediatric patients with atopic disease" autorstwa Magdaleny Chorążki, Magdaleny Chojnowskiej i Emilii Sokulskiej zdobyła wyróżnienie.

Opiekunami prac byli: dr Agnieszka Krauze i doc. Wojciech Feleszko.

Serdecznie gratulujemy autorkom i opiekunom prac!

 

A oto wspomnienia z obozu naukowego w Sandomierzu w 2010 roku: