Pracownie

Przy Klinice działają trzy dobrze wyposażone pracownie, dzięki którym na miejscu wykonywane są niezbędne badania diagnostyczne.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

 

Kierownikiem pracowni jest dr Joanna Peradzyńska.

Pracownia zajmuje się wykonywaniem badań czynnościowych u dzieci od ok. 5-ego roku życia. Wykonywane są następujące badania:

  • spirometria (ocena krzywej przepływ-objętość) (spirometr Lung Test 1000, spirometr V max 22),
  • test odwracalności skurczu oskrzeli,
  • próby prowokacji oskrzeli (nieswoiste z metacholiną metodą dozymetryczną - przystawka ISPA Lung Test 1000, próba wysiłkowa, test aspirynowy),
  • ocena dyfuzji gazów DLCO (aparat V max 22),
  • ocena oporu oskrzeli metodą przerywanego oddechu (aparat Jeager),
  • badanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (aparat NOA - Sievers co.),
  • uzyskiwanie kondensatów powietrza wydychanego,
  • pletyzmografia.

Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego

Kierownik Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego, dr Witold Bartosiewicz, przy pracy

Kierownikiem pracowni jest p. dr Witold Bartosiewicz.

Badania wykonywane w Pracowni Endoskopii są niezwykle istotne w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci, tj.: wady wrodzone, podejrzenie zachłyśnięcia się ciałem obcym, rozstrzenie oskrzeli, gruźlica, czy krwawienie z dróg oddechowych.

Zabiegi w nasze Klinice są zawsze wykonywane w znieczuleniu ogólnym.

Nasza pracownia wyposażona jest w bronchofiberoskopy o średnicy od 2,8 mm do 4,9 mm firmy Olympus i Karl Storz oraz tzw „tor wizyjny”, składający się ze źródła światła, cyfrowej kamery i monitora 14 cali (również firmy Olympus). Ponadto w zestawie znajduje się cyfrowy rejestrator obrazu z twardym dyskiem, umożliwiający obróbkę i nagrywanie obrazu na płyty DVD. Całość jest zestawiona na specjalnym wózku, dzięki czemu jest mobilna i może być użyta na terenie całego szpitala.
Badania endoskopowe wykonują: dr Witold Bartosiewicz, dr Katarzyna Krenke i dr Wioletta Zagórska.