Dla lekarzy

Staże kierunkowe

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dzięcięcego jest jednostką organizacyjną uprawnioną przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie pediatrii, pulmonologii i alergologii. W celu zapisania się na staż kierunkowy nalezy skontaktować się z p. dr Anną Zawadzką-Krajewską pod nr tel 022 317 94 17


Jak skierować pacjenta?

Klinika prowadzi planową diagnostykę pacjentów z chorobami układu oddechowego i alergicznymi. Aby zapisać Państwa pacjenta na diagnostykę, prosimy zadzwonić pod nr 022 317 94 19


Wiosenna Konferencja Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej

W dniach 11-12.03.2016 w Centrum Konferencyjnym Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i WIgury 63A odbędzie się III Wiosenna Konferencja Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej. Zapraszamy w nasze nowe progi! Szczegółowe informacje o konferencji na stronie

www.wiosennakonferencja.pl


Instrukcje obsługi inhalatorów

Zachęcamy do pobrania instrukcji obsługi inhalatorów, przygotowanych przez dra Witolda Bartosiewicza i mgr Katarzynę Ostrzyżek.

dysk

turbuhaler

MDI

MDI + spejser

aerolizer

novolizer

handihaler

easyhaler

nebulizator

Materiały dydaktyczne

Wykład dr Joanny Lange nt. leczenia obturacji oskrzeli

Jak dbać o odporność - plakat edukacyjny


Kurs "Obrębności chorób alergicznych u dzieci" 

ANAFILAKSJA - wykład lek.M.Krawiec

ALERGIA POKARMOWA - wykład dr A.Zawadzkiej-Krajewskiej

ASTMA WCZESNODZIECIĘCA  - wykład dr A.Zawadzkiej-Krajewskiej

JAK STYMULOWAĆ ODPORNOŚĆ - wykład dr W.Feleszki

DOJRZEWANIE UKŁ.ODPORNOŚCIOWEGO - wykład dr W.Feleszki

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY - wykład dr I.Modelskiej-Woźniak

UCZULENIE NA JAD OWADÓ BŁONKOSKRZYDŁYCH - wykład dr A.Mazur

STAN ASTMATYCZNY - wykład dr A.Mazur