Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego jest Ośrodkiem III-go Stopnia Referencyjności w dziedzinie pulmonologii i alergologii dziecięcej.
Jej kierownikiem jest p.prof. dr hab. Marek Kulus.

Pracownicy Kliniki

Klinika specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:

 • astmy oskrzelowej, w tym prowadzi leczenie omalizumabem,
 • atopowego zapalenia skóry,
 • alergicznego nieżytu nosa,
 • alergii na jady owadów błonkoskrzydłych,
 • alergii na leki,
 • chorób infekcyjnych układu oddechowego, tj. zapalenie płuc i jego powikłania (ropień płuca, ropniak opłucnej), zapalenie oskrzelików, nawracające obturacyjne zapalenia oskrzeli oraz gruźlicy,
 • wad wrodzonych układu oddechowego,
 • śródmiąższowych chorób płuc.

Klinika jest jednostką międzywydziałową, zajmującą się kształceniem studentów i doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Zdrowiu i Wydziału Kształcenia w Jezyku Angielskim (English Division).

Klinika prowadzi kursy doszkalające i specjalizacyjne dla lekarzy szkolących się w dziedzinach alergologii i chorób płuc, które - prowadzone przez uznanych specjalistów - cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem wśród lekarzy.

Studenci   Zajęcia ze studentami

Klinika podzielona jest na dwa oddziały, w których łącznie jest 35 łóżek. Rocznie hospitalizowanych jest tu 2,2 tys. pacjentów. Prowadzimy szeroką diagnostykę chorób płuc, alergicznych oraz nawracających infekcji, jak również diagnostykę i leczenie gruźlicy dziecięcej.

Pracownikami Kliniki są:

Pracownicy Kliniki

Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n.med. Marek Kulus, specjalista pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób płuc dzieci

Adiunkci:

dr n.med. Witold Bartosiewicz, specjalista pediatrii i alergologii,

dr hab. n.med. Wojciech Feleszko, specjalista pediatrii, chorób płuc dzieci i immunologii klinicznej

dr hab. n.med. Katarzyna Grzela, specjalistka pediatrii i immunologii klinicznej,

dr hab. n.med. Katarzyna Krenke, specjalistka pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, pulmonologii oraz chorób płuc dzieci,

dr n.med. Joanna Lange, specjalistka pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób płuc dzieci,

dr n.med. Wioletta Anna Zagórska, specjalistka pediatrii i alergologii,

dr n.med. Anna Zawadzka-Krajewska, specjalistka pediatrii, pulmonologii i alergologii

Lekarze specjaliści:

 • dr. n.med. Teresa Bielecka, specjalistka pediatrii, chorób płuc dzieci i pneumonologii,
 • lek. Julita Chądzyńska, specjalistka pediatrii,
 • dr n.med. Marta Krawiec, specjalistka pediatrii i alergologii,
 • dr n.med. Agnieszka Mazur, specjalistka pediatrii i alergologii,
 • lek. Agnieszka Strzelak, specjalistka pediatrii
 • lek. Izabela Modelska -Woźniak, specjalistka pediatrii,
 • lek. Grażyna Kraj, specjalistka pediatrii 
 • lek. Agnieszka Szczukocka - Zych, specjalistka pediatrii 

Rezdyenci:

 • lek. Bogusława Banasiak, rezydentka,
 • lek. Anna Gierczak, rezydentka,
 • lek. Agata Głuszczyk, rezydentka,
 • lek. Anna Komorowska - Piotrowska, doktorantka WUM, rezydentka,
 • lek. Klaudia Ksepko, rezydentka chorób płuc dzieci,
 • lek. Klaudia Matysiak, rezydentka,
 • lek. Honorata Marczak, rezydentka,
 • lek. Jędrzej Myłek, rezydent,
 • lek. Małgorzata Piechota, rezydentka,
 • lek. Izabela Pytlak, rezydentka
 • lek. Monika Roszczyk, rezydentka,
 • lek. Marcin Sanocki, w trakcie specjalizacji z pediatrii, asystent WUM,
 • lek. Weronika Strzałka, rezydentka,
 • lek. Magdalena Szczęsna, rezydentka,
 • lek. Julita Wyczółkowska-Golba, rezydentka,
 • lek. Maria Wawszczak, rezydentka,
 • lek. Joanna Zielińska, rezydentka.
 • lek. Katarzyna Kunkiel, rezydentka
 • lek. Aleksandra Zomerfeld, rezydentka
 • lek. Anna Długosz, rezydentka
 • lek. Klementyna Jóźwik, rezydentka
 • lek. Stanisław Bogusławski, rezydent
 • lek. Magdalena Chojnowska, rezydentka
 • lek. Aleksandra Ratajczak, rezydentka 
Kadra Pielęgniarska:

Pielęgniarka oddziałowa - Iwona Ogonowska

 • Agnieszka Cieślak
 • Ewa Marszałek
 • Grażyna Rzepkowska
 • Elżbieta Sadurska
 • Patrycja Gadajska
 • Agnieszka Świerczewska
 • Joanna Winczer
 • Iwona Wójt
 • Jolanta Szymaniak
 • Paulina Przeperska
 • Olga Nowińska
 • Jadwiga Kordyla
 • Danuta Banasiak
 • Iwona Elbe
 • Maria Latoszek
 • Beata Sujkowska
 • Agnieszka Stanicka
 • Monika Sujkowska
 • Iwona Smolak
 • Daria Jakóbowska
 • Katarzyna Majchrowska
 • Katarzyna Semeniuk
 • Urszula Iwaniuk
 • Jadwiga Domaszewicz
Ratownik medyczny:
 • Kornelia Rutkowska 
Kierownik sekretariatu
 • Agnieszka Wereszko