Dla pacjentów

Termin planowego przyjęcia dziecka do Kliniki można uzgodnić telefonicznie w sekretariacie Kliniki (22 317 94 19). Zapisujemy wyłącznie pacjentów, którzy mają skierowanie do szpitala.

Przy przyjęciu do szpitala potrzebne jest skierowanie oraz dotychczasowa dokumentacja medyczna dziecka. Diagnostyka jest prowadzona w trybie hospitalizacji (nieprzepustkowym).