Kontakt

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
II piętro (2C, 2D)

Sektretariat Kliniki:
tel.: +22 317 94 19
faks: +22 317 95 42
e-mail: alergologia@spdsk.edu.pl