Poradnie

Przy Klinice działają dwie poradnie:

  • Poradnia Chorób Alergicznych

oraz

  • Poradnia Chorób Płuc.

Poradnie istnieją od 1968 r.; udzielają ponad 8 tys. porad rocznie. Poradnia Alergologiczna jest największą tego typu jednostką w województwie mazowieckim. Jest czynna codziennie. Konsultuje pacjentów poszpitalnych oraz kierowanych tutaj przez lekarzy pierwszego kontaktu. Pacjenci wymagający opieki specjalistycznej są przyjmowani w poradni przyklinicznej po uzyskaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego lub pediatry).

rejestracja         22 317 91 89, 22 317 9188

W poradni    W poradni